Styrelsen

ordf.    Mikaela Bäckström

viceordf.    Mats Granbäck

skattmästare    Mikael Storbäck

sekreterare    Ann-Christin Häggkvist

medlemmar    Alf Risberg och Patrik Berg